viết cv thực tập hiệu quả

Hướng dẫn chi tiết viết CV thực tập

Luôn luôn cố gắng tránh những lời chào đặc trưng trong khi viết, vì rất có thể người đọc đã đọc nhiều về nó và không mấy ấn tượng khi nhìn thấy chúng. Thư xin việc (CV) là ấn tượng đầu tiên của bạn trong quá trình nộp đơn xin thực tập. Đó là cơ